top of page

Annuleringsvoorwaarden Evenement
 

1. Deelname aan een geplande Evenement dient schriftelijk per mail of contactformulier Hipsy aan de Evenement Organisatie  te worden geannuleerd. De annulering gaat in op de datum van ontvangst van de schriftelijke mail of contactformulier Hipsy. 

2. Evenement Organisatie kan de schade als gevolg van annulering door de deelnemer fixeren op vaste percentages conform onderstaande annuleringsregeling. De deelnemer die deelname aan een geplande Evenement annuleert, wordt gehouden deze annuleringskosten te voldoen.
• Bij annulering tot uiterlijk één maand voor aanvang van het betreffende Evenement: € 5,-
administratiekosten.
• Bij annulering tot uiterlijk 15 dagen voor aanvang van het betreffende Evenement: 50 %
• Bij annulering niet eerder dan 14 dagen voor aanvang van het betreffende Evenement: de
volledige deelnamekosten.

 

3. Evenement Organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene
omstandigheden (zoals weer- of transportproblemen, blessures, ziekte, etc.) die ervoor zorgen dat de deelnemer niet in staat is om aan het betreffende Evenement deel te nemen.

 

4. Evenement Organisatie  behoudt zich het recht voor boekingen die ongeschikt of ongepast zijn te annuleren.
 

5. Evenement Organisatie behoudt zich het recht voor een geplande Evenement te annuleren in het geval minder dan het bij publicatie aangegeven minimum aantal deelnemers geboekt heeft. In dit geval ontvangt de deelnemer de volledige deelnemerskosten retour of wordt een alternatieve Evenement aangeboden. 
 

bottom of page